VII Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference 2017.gada 11.-12. maijs

VII Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference 2017.gada 11.-12. maijs

VII Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference 2017.gada 11.-12. maijs

Baltijas Starptautiskā akadēmija, Latvija
Akadēmija STING, Čehija
Sanktpēterburgas Valsts Ekonomikas Universitāte, Krievija
Starptautiskā Universitāte “MITSO”, Baltkrievija
Ukrainas Nacionālās Bankas banku lietu Universitāte, Ukraina
Grāmatvedības un finanšu koledžā, Latvija

VII Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference
“Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”

2017.gada 11.-12. maijs
Rīga

Konferences darba virzieni:

  • Ekonomika un finanses;
  • Vadība, Eiropas studijas;
  • Informācijas un komunikācijas zinātnes
  • Tiesību zinātne;
  • Psiholoģija, pedagoģija, sociālais darbs;
  • Kulturoloģija, vēsture, filoloģija, tulkotāji;
  • Māksla un dizains;

Konferences darba valodas – latviešu, krievu, angļu.

Konferencē var piedalīties ar referātu (uzstāšanās laiks līdz 10 minūtēm). Referāti piedalās konkursā.

Referātu noformēšanas prasības un referātu vērtēšanas kritērijus skatīt pielikumos.

Dalības maksa studentiem un maģistrantiem un doktorantiem – 15 EUR, pasniedzējiem un pārējiem dalībniekiem – 30 EUR. Maksā iekļauti darba materiāli, konferences materiālu krājums un kafijas pauzes.

Ceļa, ēdināšanas un nakšņošanas izdevumus sņedz dalībnieki.

Konferences kalendārs un apmaksas kārtība:

  • konferences dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2017 gada 26. martām, sūtot reģistrācijas anketas uz e-pastu: [email protected] ;
  • dalības maksu nepieciešams pārskaitīt kontā līdz 2017.gada 28. aprīlim:

SIA „BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA”
VRN 40003101808
PVN Nr. LV 40003101808
Lomonosova 4, Rīga, LV-1003
A/S „Swedbank”, kods: HABALV22
Konts: LV68HABA0551003662871

(maksājuma mērķis – dalība konferencē 11.-12.05.2017., dalībnieka vārds, uzvārds)

referātu iesūtīšanas termiņš – līdz gada 28.aprīlim. (e-pasts [email protected] )

Kontaktpersonas:

Inna Stecenko  +371 67100234

Juliānija Tarakina  +371 67100234

Reģistrācijas anketa

Konferences programma