Virziens “Civiltiesības”

Virziens “Civiltiesības”

Virziens “Civiltiesības”

Virziens “Civiltiesības” ir paredzēts padziļinātu zināšanu apguvei civiltiesību nozarē. Programmas ietvaros maģistranti papildus obligātai daļai, sākot no 2.semestra apgūst sekojošus studiju kursus:

  • Civiltiesību aizsardzības mehānisms Eiropā
  • Civilprocesa aktuālās problēmas Latvijā un starptautiskais civilprocess
  • Ģimenes un mantojuma tiesisku problēmu risināšana
  • Saistību tiesību un komercdarījumu problemātika
  • Publisko iepirkumu tiesiskais regulējums
  • Fizisko personu datu aizsardzība

Noslēgumā maģistrants sagatavo Maģistra darbu CIVILTIESĪBU attiecīgajā nozarē un aizstāv to.