Virziens “Krimināltiesības”

Virziens “Krimināltiesības”

Virziens “Krimināltiesības”

Virziens “Krimināltiesības” ir paredzēts padziļinātu zināšanu apguvei krimināltiesību nozarē. Programmas ietvaros maģistranti papildus obligātai daļai, sākot no 2.semestra apgūst sekojošus studiju kursus:

  • Krimināltiesību aktuālās problēmas
  • Kriminālprocesa tiesību aktuālās problēmas
  • Kriminālsodu politika
  • Starptautiskās krimināltiesības
  • Kriminālistikas un operatīvās darbības teorijas problēmas

Noslēgumā maģistrants sagatavo Maģistra darbu KRIMINĀLTIESĪBU attiecīgajā nozarē un aizstāv to.