Virziens “Mediācija”

Virziens “Mediācija”

Virziens “Mediācija”

Virziens “Mediācija” ir vienīgais un unikāls Latvijā, ir paredzēts mediātoriem-juristiem un citu profesiju pārstāvjiem, kas apvieno juridiskās zināšanas ar psiholoģijas un komunikācijas zināšanām alternatīvai konfliktu risināšanai un tiesas strīdiem. Patlaban mediācija tiek plaši piemērojama ES valstīs, piesaistot mediatorus dažādu, īpaši juridiska rakstura, konfliktu un strīdu kvalificētai risināšanai. Programmas ietvaros maģistranti papildus obligātai daļai, sākot no 2.semestra apgūst sekojošus studiju kursus:

  • Mediācijas metodes, principi un paņēmieni
  • Starpkultūru komunikācija mediācijā
  • Konflikta analīzes un apstrādes veidi
  • Konstruktivīsms un dialogs mediācijā
  • Bērnu tiesību aizsardzība mediācijā
  • Mediācija civiltiesiskajos strīdos
  • Starptautiskā mediācija

Noslēgumā maģistrants sagatavo Maģistra darbu MEDIĀCIJAS nozarē un aizstāv to.