Virziens “Starptautiskās tiesības”

Virziens “Starptautiskās tiesības”

Virziens “Starptautiskās tiesības”

Virziens “Starptautiskās tiesības” ir paredzēts padziļinātu zināšanu apguvei starptautiskajā tiesībās. Programmas ietvaros maģistranti papildus obligātai daļai, sākot no 2.semestra apgūst sekojošus studiju kursus:

  • Starptautiskās tirdzniecības tiesības
  • Starptautisko pārvadājumu tiesiskās problēmas
  • Starptautiskās (Eiropas) darba tiesības
  • Starptautiskā tiesiskā sadarbība un strīdu risināšana
  • Publisko iepirkumu tiesiskais regulējums
  • Fizisko personu datu aizsardzība

Noslēgumā maģistrants sagatavo Maģistra darbu STARPTAUTISKO TIESĪBU attiecīgajā nozarē un aizstāv to.