Vīza un uzturēšanās atļauja

SVARĪGA INFORMĀCIJA!

Dokumenti uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrēšanai iesniedzami elektroniski, apstiprinot pieteikumu un pievienotos dokumentus ar drošu elektronisko parakstu vai sūtāmi pa pastu.

Jautājumos, kuri saistīti ar uzturēšanās atļaujām un vīzām, PMLP aicina telefoniski sazināties ar Pārvaldes teritoriālajām nodaļām, vai izmantot PMLP informatīvo tālruni: +371 67209600, vai sazināties pa e-pastu [email protected].

PMLP informē, ka iestādes oficiālajā tīmekļvietnē tiks publicēta svarīga informācija par sniegto pakalpojumu pieejamības iespējām steidzamos un neatliekamos gadījumos.

SVARĪGI!!!! Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas pilsoņiem, iesniedzot vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieteikumu, tam jāpievieno anketa un tajā norādītie dokumenti (šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad tiek reģistrēta termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja). Lasīt vairāk…