Erasmus+ docētāju mobilitātes pieredzes stāsts

Erasmus+ docētāju mobilitātes pieredzes stāsts

Erasmus+ docētāju mobilitātē pieteicos, jo saņēmu informāciju par Tamperes Lietišķo zinātņu universitātes (Tampere University of applied sciences, TAMK School of Wellbeing and Social Services), organizēto Starptautisko nedēļu “Internationalism and multiculturalism in health care, social services and physiotherapy” Somijā.
Brauciena primārais mērķis bija piedalīties ar lekciju “Supervīzija kā reflektīvā prakse sociālajā darbā” (Supervision as Reflective Practice in Social Work), iegūt pieredzi un attīstīt sadarbību, kā arī piedalīties akadēmiskajās un pedagoģiskajās diskusijās.
Starptautiskā nedēļa, kas noritēja no pirmdienas līdz piektdienai (2018.gada 8.-12.oktobris), bija izcili organizēta. Tā sākās ar katra dalībnieka iepazīšanos un muzikālu augstskolas studentu priekšnesumu. Organizātori īpaši bija domājuši par to, lai dalībnieki pastavīgi uzturētu savstarpējo komunikāciju, kas ļāva iepazīt arī citu valstu pieredzi.
Šo Universitāti apmeklēju pirmo reizi, tāpēc bija interesanti iepazīt studentu mācību vidi, augstskolas infrastruktūru, kultūru un laipno, atsaucīgo kolēģu attieksmi. Visas nedēļas garumā bija intensīvas nodarbības, kas strukturētas trijos tematiskos blokos: sociālie pakalpojumi, sabiedrības veselība un fizioterapija. Visas aktivitātes, gan prezentācijas, gan darbnīcas, varēja apmeklēt pēc izvēles. Pasākuma beigās saņēmu uzaicinājumu sadarboties arī turpmāk. Savstarpējo komunikāciju tagad turpinām sociālajās vietnēs.
Atgriežoties Latvijā, esmu dalījusies ar kolēģiem un studentiem ar gūto pieredzi, kā arī citu valstu kolēģu lekciju saturu. Biju patiesi gandarīta par ieinteresētību un auditorijā saņemto pozitīvo atgriezenisko saiti pēc savas lekcijas, kas man apstiprināja tēmas aktualitāti. Gūtā pieredze ļauj iedrošināt arī citus manus kolēģus izmantot Erasmus+ resursu savā profesionālajā darbībā.
Papildus vēlos uzsvērt, ka būtiska loma ir arī neformālai komunikācijai, kultūras mantojuma un dabas specifikas iepazīšanā, ko ilustrēšu ar dažām fotogrāfijām.

Līga Āboltiņa