Jaunākās ziņas

Populārākas programmas

Starptautiskās finanses un ekonomika

Akadēmiskā maģistra studiju programmas

Course Length: 1 gads - personām, kuras ieguvušas augstāko izglītību sociālajās zinātnēs (ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares), ar nosacījumu ja kopējais pilna laika studiju ilgums ir vismaz 5 gadi. 1,5 gads - personām, kuras ieguvušas augstāko izglītību citās nozarēs

Sagatavot profesionāļus veiksmīgai karjerai starptautisko finanšu un ekonomikas jomā, kā arī analītiskiem, konsultāciju un pētniecības pasākumiem.

Course Details

Finanšu vadība

Profesionālā bakalaura studiju programmas

Course Length: 4 gadi
4 gadi, 5 mēneši

Programma sagatavo augsti kvalificētus finansistus ar nepieciešamajām zināšanām, iemaņām, prasmēm un kompetencēm; viņi spēj realizēt savu profesionālo darbību inovatīvas ekonomikas apstākļos finanšu jomā Latvijas un starptautiskā darba tirgū.

Course Details

Datordizains

Profesionālā bakalaura studiju programmas

Course Length: 4 gadi;
4 gadi, 6 mēneši

Mēs veidojam nākotni! BSA Dizaina skola tika izveidota 1998. gadā, pirmā programmu licencēšana notika 1999. gadā, un nosaukums tika iegūts 2007. gadā. BSA DS programmas pasniedz speciālisti ar bagātu praktisko pieredzi no Latvijas un ārvalstīm.

Course Details