Multilingvālā izglītība globālai pasaulei

Multilingvālā izglītība globālai pasaulei

25 GADUS LĪDERA POZĪCIJĀS IZGLĪTĪBĀ! VAIRĀK NEKĀ 13000 ABSOLVENTU, KURI STRĀDĀ 20 PASAULES VALSTĪS!


Jaunākās ziņas

Pasākumi

Populārākas programmas

Starptautiskās finanses

Profesionālā maģistra studiju programmas

Studiju ilgums: 1.5 gadi (3 semestri), 2 gadi (4 semestri)
pilna laika studijas,
personām ar augstāko profesionālo izglītību citās sociālo zinātņu jomā, papildstudiju ilgums 1 semestris

Programmas mērķis ir augstas kvalifikācijas konkurētspējīgu profesionāļu sagatavošana ekonomikas un finanšu jomā, kuriem zināšanas finanšu teorijā un tās izmantošanas iemaņas mūsdienīgu starptautisko prasību līmenī, kuri pārvalda lietišķo korporāciju finanšu metodoloģiju un instrumentālo analīzi, lai izstrādātu un realizētu kompāniju finanšu stratēģijas finanšu tirgu globalizācijas un pārejas uz inovatīvo ekonomiku apstākļos.

Kursa apraksts

Starptautiskās finanses un ekonomika

Akadēmiskā maģistra studiju programmas

Studiju ilgums: 1 gads

Sagatavot profesionāļus veiksmīgai karjerai starptautisko finanšu un ekonomikas jomā, kā arī analītiskiem, konsultāciju un pētniecības pasākumiem.

Kursa apraksts

Finanšu vadība

Profesionālā bakalaura studiju programmas

Studiju ilgums: 4 gadi (8 semestri) pilna laika studijās;
4,5 gadi (9 semestri) nepilna laika studijās

Programma sagatavo augsti kvalificētus finansistus ar nepieciešamajām zināšanām, iemaņām, prasmēm un kompetencēm; viņi spēj realizēt savu profesionālo darbību inovatīvas ekonomikas apstākļos finanšu jomā Latvijas un starptautiskā darba tirgū.

Kursa apraksts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort