Vasaras uzņemšana sākusies!

Vasaras uzņemšana sākusies!

Pietiekties


Jaunākās ziņas

Pasākumi

Populārākas programmas

Finanšu vadība

Profesionālā bakalaura studiju programmas

Course Length: 4 gadi (8 semestri) pilna laika studijās;
4,5 gadi (9 semestri) nepilna laika studijās

Programma sagatavo augsti kvalificētus finansistus ar nepieciešamajām zināšanām, iemaņām, prasmēm un kompetencēm; viņi spēj realizēt savu profesionālo darbību inovatīvas ekonomikas apstākļos finanšu jomā Latvijas un starptautiskā darba tirgū.

Course Details

Starptautiskās finanses un ekonomika

Akadēmiskā maģistra studiju programmas

Course Length: 1 gads - personām, kuras ieguvušas augstāko izglītību sociālajās zinātnēs (ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares), ar nosacījumu ja kopējais pilna laika studiju ilgums ir vismaz 5 gadi. 1,5 gads - personām, kuras ieguvušas augstāko izglītību citās nozarēs

Sagatavot profesionāļus veiksmīgai karjerai starptautisko finanšu un ekonomikas jomā, kā arī analītiskiem, konsultāciju un pētniecības pasākumiem.

Course Details