Marija Tkačukova Erasmus stasts

Marija Tkačukova Erasmus stasts

Es izvēlējos piedalīties Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātē tāpēc, ka gribēju iegūt jaunu pieredzi, veicināt sadarbību starp nosūtošu un uzņemošu augstskolu un palielināt apmaiņas studentu skaitu. Mobilitātes perioda laikā es tikos ar programmas “Rakstveida un mutvārdu tulkošana” pasniedzējiem un studentiem. Es stāstīju viņiem par Latviju, Rīgu, Baltijas Starptautisko akadēmiju, programmu “Rakstveida un mutvārdu tulkošana”, vislielāko uzmanību veltot krievu valodas kā svešvalodas kursiem, tāpēc ka studenti šajā programmā tulko no turku uz krievu valodu un no krievu valodas uz turku valodu un viņi ir ieinteresēti uzlabot savas krievu valodas prasmes. Studijas Baltijas Starptautiskajā akadēmijā būtu laba izvēle, jo studentiem ir iespēja runāt krieviski ne tikai lekcijās, bet arī ikdienā, viņi varēs aktīvi praktizēt runāšanas prasmi. Studenti pastāstīja man par savu valsti, universitāti, mācībām. Arī studenti parādīja man Stambulas apskates objektus. Pirms manas mobilitātes ir bijuši daži studenti no Stambulas Aidina universitātes, kuri studēja Baltijas Starptautiskajā akadēmijā apmaiņas programmas ietvaros. Erasmus+ koordinatore pastāstīja par iespēju piedalīties starptautiskajā konferencē EURIE, kura norisinās Stambulā katru gadu un kurā piedalās augstskolu akadēmiskais un administratīvais personāls no visas pasaules, kā arī par vasaras skolu studentiem, kura ilgst divas nedēļas un kuras laikā studenti gan mācās, gan apskata interesantas vietas Turcijā. Viņa veltīja man daudz laika, iepazīstinot mani ar universitāti un parādot universitātes aprīkojumu, auditorijas, atpūtas zonas, studentu darbu izstādes. Ir plāns sadarboties un palielināt apmaiņas studentu skaitu no Stambulas Aidina universitātes. Apmaiņas studentu skaita palielināšana rada starpkultūru vidi augstskolā, kas ir vienmēr par labu studentiem gan profesionālajā ziņā, jo viņi var praktizēt prasmi runāt svešvalodā, gan personīgajā ziņā, jo vienmēr ir interesanti uzzināt kaut ko jaunu par citām kultūrām. Arī pasniedzējiem ārzemju studenti sniedz jaunu pieredzi, jaunas emocijas. Stambulas Aidina universitātes pasniedzēji arī izrādīja interesi apmeklēt Latviju un Baltijas Starptautisko akadēmiju, lai komunicētu ar BSA krievu valodas pasniedzējiem un iegūtu jaunas idejas krievu valodas kā svešvalodas pasniegšanā. Mani profesionālie ieguvumi no mobilitātes ir pirmkārt jauni sakari, es saņēmu informāciju par studiju organizēšanu universitātē, man demonstrēja moderno universitātes informācijas sistēmu. Personīgie ieguvumi ir šādi: es attīstīju prasmes komunicēt, uzstāties auditorijā, uzzināju daudz jauna par Turciju un musulmaņu kultūru. Tā bija laba iespēja uz laiku atstāt ierasto vidi un atklāt pilnīgi citu pasauli, iepazīt jaunus cilvēkus, gan kolēģus, gan studentus. Šajā universitātē es jūtos labi, jo personāls bija ne tikai laipns, bet arī sniedza man praktisku informāciju un man nevajadzēja pašai risināt dažus jautājumus. Es noteikti ieteicu kolēģiem piedalīties personāla pilnveides mobilitātē, jo tas dod iespēju iegūt pieredzi, kuru nav iespējams iegūt savā augstskolā ikdienas darba laikā.

Marija Tkačukova