Mobilitātes dalībnieka pieredze

Mobilitātes dalībnieka pieredze

Laikā no š.g. 05.-11. maijam man ERASMUS programmas ietvaros tika dota iespēja doties braucienā uz Lietuvu – Lietuvas sporta Universitātē Kauņā.
Jau biju lasījusi lekcijas citās valstīs – Turcijā, Rumānijā, Krievijā un Kazahstānā. Un vienmēr lekciju vadīšana ārzemju studentiem ir visgrūtākais uzdevums šo braucienu ietvaros, jo grūti prognozēt studentu atsaucību, uzvedību, ieinteresētību.
Ļoti labs iespaids ir palicis par Lietuvas puses administrācijas darbiniekiem, kuri bija ļoti atsaucīgi, patika personiskā attieksme. Darba organizācija ir diezgan augstā līmenī. Man bija iespēja iepazīties ar docētājiem, kuri lasa līdzīgus studiju kursus studentiem. Mēs pārrunājām studiju programmas un vadāmo kursu specifiku un docēšanas īpatnības.
Lietuvas Sporta Universitātē “viesojusies” Sporta menedžmenta, ekonomikas un socioloģijas fakultātē. Mana koordinatore bija fakultātes dekāne Prof. Dr. Biruta Švagždienė. Milzīgs paldies viņai par atsaucību un palīdzību, neskatoties uz to, ka mans brauciens sakrīt gan ar laiku, kad studentu intensīvi raksta savus diplomdarbus, gan ar laiku, kad Universitātē tika rīkota starptautiskā konference “Theory and Practice: Problems and Prospects”. Man izdevās ne tikai izpildīt mobilitātes programmu, bet arī paklausīties referātus konferencē un piedalīties neformālajā diskusijā, kā arī bija iespēja tikties ar citu valstu izglītības iestāžu kolēģiem, kas mūsu darbā ir, es teiktu, viens no svarīgākajiem momentiem. Tādējādi, šis apmaiņas brauciens deva man jaunus, attīstībai nozīmīgus kontaktus un pieredzi “ārpus ieplānotajai programmai”.
Uzskatu, ka mobilitātes programma – tā ir nepieciešama, interesanta un pilna ar ieguvumiem mūsu darba sastāvdaļa - iesaku piedalīties tajā saviem kolēģiem.

Jekaterina Vozņuka