Īsā cikla augstākās profesionālas izglītības studiju programmas

Studiju virziens “Tiesību zinātne”
...
Tiesību zinātne

Īsā cikla augstākās profesionālas izglītības studiju programma

Programmas priekšrocības – sagatavo kvalificētus juristu palīgus darbam pie juristiem, kā arī valsts un pašvaldības institūcijās.

Kursa apraksts