Galvenās publikācijas

  1. BSA akadēmiskā personāla publikāciju skaits par 2018.-2019.st.gadu (.pdf)
  2. BSA akadēmiskā personāla publikāciju skaits par 2017.-2018.st.gadu (.pdf)
  3. BSA akadēmiskā personāla publikāciju skaits par 2016.-2017.st.gadu (.pdf)
  4. BSA akadēmiskā personāla publikāciju skaits par 2015.-2016.st.gadu (.pdf)
  5. BSA akadēmiskā personāla monogrāfiju saraksts no 2013 – 2017.gada (.pdf)
  6. BSA akadēmiskā personāla publikāciju skaits par 2014.-2015.st.gadu (.pdf)
  7. BSA akadēmiskā personāla publikāciju skaits par 2013.-2014. st.gadu (.pdf)
  8. BSA akadēmiskā personāla publikāciju skaits par 2008.-2013. st.gadiem (.pdf)
  9. BSA akadēmiskā personāla monogrāfiju saraksts no 2002.gada (.pdf)

BSA zinātnisko darbu kolekcija.

XIV Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences “Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas” 2024. gada 10.-11. maijs (.pdf)

XII Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Sabiedrības transformācija sociālajās un humanitārajās zinātņu jomā” 24-25.11.2023 (.pdf)

XIII Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas” 2023.gada 12.-13. maijs (.pdf)

XI Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Sabiedrības transformācija sociālo un humanitāro zinātņu jomā” 09-10.12.2022 (.pdf)

XII Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas” 2022.gada 13.-14. maijs (.pdf)

X Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Sabiedrības transformācija sociālo un humanitāro zinātņu jomā” 10-11.12.2021 (.pdf)

XI Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas” 2021.gada 13.-15. maijs (.pdf)

IX starptautiska zinātniska praktiska konference "Sabiedrības transformācija sociālo un humanitāro zinātņu jomā" (.pdf)

X Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference “Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas” 2020.gada 15.-16. maijs (.pdf)

VIII starptautiska zinātniska praktiska konference "Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas" 13.12.2019 (.pdf)

IX Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference “Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas” 17-18.05.2019 (.pdf)

I starptautiskās starpnozaru konference "Atbalsts uzņēmējdarbības un inovāciju ekonomikai ES, Latvijā un Ukrainā Likums" 07.12.2018. (Ukraina) (.pdf)

VII starptautiska zinātniska praktiska konference "Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas" 07.12.2018 (.pdf)

VIII Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference “Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas” 17-18.05.2018 (.pdf)

VI starptautiska zinātniska praktiska konference "Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas" 08.12.2017 (.pdf)

VII Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference “Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas” 11-12.05.2017 (.pdf)

V starptautiska zinātniska praktiska konference "Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas" 09.12.2016 (.pdf)

VI Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference “Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas” 12-13.05.2016 (.pdf)

IV starptautiska zinātniska praktiska konference "Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas" 11.12.2015 (.pdf)

V Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "REĢIONĀLO EKONOMIKU TRANSFORMĀCIJA: STABILA ATTĪSTĪBA UN KONKURĒTSPĒJA" 05-06.06.2015 (.pdf)

V Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference “Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas” 14-15.05.2015 (.pdf)

III starptautiska zinātniska praktiska konference "Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas" 12.12.2014 (.pdf)

II starptautiska zinātniska praktiska konference "Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas" 10.12.2013 (.pdf)

II starptautiska zinātniska praktiska konference "Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā" 07.12.2012 (.pdf)

Mūsdienu uzņēmējdarbības attīstība zaļās ekonomikas koncepcijas ietvaros. Studentu un jauno pētnieku zinātnisko rakstu krājums Nr 1 (.pdf)
Mūsdienu uzņēmējdarbības attīstība zaļās ekonomikas koncepcijas ietvaros. Studentu un jauno pētnieku zinātnisko rakstu krājums Nr 2 (.pdf)
Mūsdienu uzņēmējdarbības attīstība zaļās ekonomikas koncepcijas ietvaros. Studentu un jauno pētnieku zinātnisko rakstu krājums Nr 3 (.pdf)

Periodiskie izdevumi.

Sociālais darbs Latvijā

Journal Cultural Heritage & Tourist Territory 2017 Nr.1 (.pdf)

Journal Cultural Heritage & Tourist Territory 2018 Nr.2 (.pdf)