Studentu portāls “Mans BSA”

Cienījamie studenti!

Sava privātajā kabinetā studentu portālā “Mans BSA”  jums ir iespēja saņemt informāciju par lekciju sarakstu, jaunumiem, akadēmiskajiem sasniegumiem un finanšu datiem.

Lai ieietu “Mans BSA”, Jums jāizmanto šāda informācija:
LOGIN - studenta e-pasts;
PAROLE - studenta līguma ar BSA numurs ar lieliem burtiem pievienojot pirms tā bsa - (domuzīme) (piem.: bsa - RI0A0000).

Mans BSA