ES granti

Projektu pieredze (.pdf)

Enhancing Green Economy in 3 countries of Asia (EGEA)

Project Overview (.pdf)

Enhancing Green Economy in 3 countries of Asia (EGEA) (.pdf)

Pasākumi

Pirmā ERASMUS+ programmas KA2 “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” KA202 Stratēģiskās partnerības programmas projekta Nr. 2020-1-CZ01-KA202-078343 „Inovācijas un tālākizglītība galamērķu pārvaldībā” dalībnieku tikšanās tiešsaitē (.pdf)

ERASMUS+ programmas KA2 “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” KA202 Stratēģiskās partnerības programmas projekta Nr. 2020-1-CZ01-KA202-078343 „Inovācijas un tālākizglītība galamērķu pārvaldībā” atklāšanas sanāksmes darba kārtība (.pdf)

Otrā ERASMUS+ programmas KA2 “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” KA202 Stratēģiskās partnerības programmas projekta Nr. 2020-1-CZ01-KA202-078343 „Inovācijas un tālākizglītība galamērķu pārvaldībā” dalībnieku tikšanās Turcijā, Kušadasi (.pdf)

ERASMUS+ programmas KA2 “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” KA202 Stratēģiskās partnerības programmas projekta Nr. 2020-1-CZ01-KA202-078343 „Inovācijas un tālākizglītība galamērķu pārvaldībā” otrās dalībnieku sanāksmes darba kārtība (.pdf)

Trešā ERASMUS+ programmas KA2 “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” KA202 Stratēģiskās partnerības programmas projekta Nr. 2020-1-CZ01-KA202-078343 „Inovācijas un tālākizglītība galamērķu pārvaldībā” dalībnieku tikšanās Rīgā, Latvijā (.pdf)

ERASMUS+ programmas KA2 “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” KA202 Stratēģiskās partnerības programmas projekta Nr. 2020-1-CZ01-KA202-078343 „Inovācijas un tālākizglītība galamērķu pārvaldībā” trēšās dalībnieku sanāksmes darba kārtība (.pdf)

ERASMUS+ programmas KA2 “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” KA202 Stratēģiskās partnerības programmas projekta Nr. 2020-1-CZ01-KA202-078343 „Inovācijas un tālākizglītība galamērķu pārvaldībā” сeturtās dalībnieku sanāksmes darba kārtība (.pdf)

Ceturtā ERASMUS+ programmas KA2 “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” KA202 Stratēģiskās partnerības programmas projekta Nr. 2020-1-CZ01-KA202-078343 „Inovācijas un tālākizglītība galamērķu pārvaldībā” dalībnieku tikšanās Skradā, Horvātijā (.pdf)

05 -06.07.2019 Riga, Lomonosova st. 1/4 (.pdf)

20 February 2019 India, Mumbai (.pdf)