Studiju maksa

Studiju līguma noslēgšanai nepieciešams apmaksāt studijas.

Ir iespējami sekojošie apmaksas varianti (Latvijas un ES pilsoņiem):

  • Maksāt pa mēnešiem (semestra maksa sadalīta piecās vienādās daļās, līdz katra mēneša 15.datumam), tad iestāšanās laikā līguma noslēgšanai var samaksāt tikai par vienu vai vairākiem mēnešiem;
  • Maksāt  par visu studiju gadu, saņemot 10% atlaidi (līdz 15.09. vai 15.02.).

Rudens semestra apmaksas termiņi: 15.09. - 15.01.
Pavasara semestra apmaksas termiņi: 15.02. - 15.06.

Apmaksu par studijām var veikt pēc šādiem rekvizītiem:

SIA “Baltijas Starptautiskā Akadēmija”
PVN Nr. LV 40003101808
A/S "Swedbank" IBAN:
LV68HABA0551003662871
SWIFT : HABALV22