Vīza un uzturēšanās atļauja

SVARĪGA INFORMĀCIJA!

Ārzemnieki, kuri Latvijas Republikā uzturējās likumīgi līdz 2020. gada 13. martam un kuru likumīgās uzturēšanās termiņš beidzies pēc 2020.gada 13.marta, var turpināt uzturēties Latvijas Republikā ārkārtējās situācijas izsludināšanas laikā, nenoformējot jaunu uzturēšanās atļauju vai nesaņemot vīzu un saglabājot tiesības uz nodarbinātību, ja tādas ir noteiktas ar iepriekšminēto uzturēšanās atļauju vai vīzu.

Dokumenti uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrēšanai iesniedzami elektroniski, apstiprinot pieteikumu un pievienotos dokumentus ar drošu elektronisko parakstu vai sūtāmi pa pastu.

Jautājumos, kuri saistīti ar uzturēšanās atļaujām un vīzām, PMLP aicina telefoniski sazināties ar Pārvaldes teritoriālajām nodaļām, vai izmantot PMLP informatīvo tālruni: +371 67209400, vai sazināties pa e-pastu mn@pmlp.gov.lv.

PMLP informē, ka iestādes oficiālajā tīmekļvietnē tiks publicēta svarīga informācija par sniegto pakalpojumu pieejamības iespējām steidzamos un neatliekamos gadījumos.

SVARĪGI!!!! Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas pilsoņiem, iesniedzot vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieteikumu, tam jāpievieno anketa un tajā norādītie dokumenti (šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad tiek reģistrēta termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja). Lasīt vairāk...