2023. gada starptautisko zinātnisko konferenču plāns

2023. gada starptautisko zinātnisko konferenču plāns

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises laiks

Zinātniskā un pedagoģiskā prakse “Lauksaimniecības nozares speciālistu profesionālās sagatavošanas sistēmas modernizācija”

27.02.-09.04.2023

Zinātniskā un pedagoģiskā prakse “Izglītības procesa digitalizācija kultūras un mākslas jomā”

27.02.-09.04.2023

Zinātniskā un pedagoģiskā prakse “Medicīnas izglītības attīstības prioritātes Ukrainā un Baltijas valstīs”

27.02.-09.04.2023

Zinātniskā un pedagoģiskā prakse “Baltijas pieredze augstākās izglītības dabaszinātņu jomā uzlabošanā Ukrainā”

27.02.-09.04.2023

Zinātniskā un pedagoģiskā prakse “Web-tehnoloģiju pielietojums skolotāju un psihologu apmācības sistēmā”

27.02.-09.04.2023

Zinātniskā un pedagoģiskā prakse “Sociālo zinātņu disciplīnu pasniegšanas aktuālās problēmas”

27.02.-09.04.2023

Zinātniskā un pedagoģiskā prakse “Attālināto mācību izaicinājumi, iegūstot augstāko inženierzinātņu izglītību”

27.02.-09.04.2023

XIII Starptautiskā zinātniski praktiskā konference  “Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”

12.-13.05.2023

Konference “Daudzpusīga tulkošana: no zinātnes līdz mākslai”

20.-23.09.2023

Starptautiskais zinātniskais un metodoloģiskais seminārs “Medicīnas tiesības un ētika”

06.10.2023

XII Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Sabiedrības transformācija sociālo un humanitāro zinātņu jomā”

24.-25.11.2023