Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajos projektos, LZP un citu institūciju finansētajos projektos (2004.-2019.)

Projekta nosaukums Projekta veikšanas sākuma un beigu termiņi Projekta finansētājs Projekta dalībnieki no BSA
Enhancing Green Economy in 3 countries of Asia“ (EGEA) Project number:598470-EPP-1-2018-1-DE-EPPK2-CBHE-JP Since 15.01.2019 on 36 months Erasmus+ financed project Project manager Marina Gunare
Erasmus + 2015-2018 Programme agr.Nr 2015-1-LV01-KA107-013261- Higher Education - International Capacity Building Project Nr.561832-EPP-1-2015-1-LV-EPPKA2-CBHE-SP (2015-3285/001-001) - European Dimension in Qualifications for the Tourist Sector - The Education, Audio-visual and Culture Executive Agency, European Commission Baltic International Academy
Erasmus + 2015-2017 Programme agr.Nr 2015-1-LV01-KA107-013261- Students and teaching staff mobility, Organisation of Mobility - State Education Development Agency Baltic International Academy
Erasmus + 2015-2016 Programme agr. Nr. STA-OUT-13- Staff Mobility for teaching between programme and partner countries , Eastern Partnership programme Baltic International Academy
Erasmus + 2015-2016 Programme agr.Nr 2015-1-LV01-KA103-013175-LV - Students and teaching staff mobility, Organisation of Mobility - State Education Development Agency Baltic International Academy
Katowice School of Economics 2015 Problematic Usage of the new Digital Technologies by Students Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola – Baltijas Starptautiskā akadēmija
Erasmus+ 2014-2015 Learning mobility. Charter 2014: 227161-EPP-1-2014-1-LV-EPPKA3-ECHE Programme agr.Nr 2014-1-LV01-KA103-000040 -students and teaching staff mobility, Organisation of Mobility - State Education Development Agency Baltic International Academy
BUSINESS IN MAŁOPOLSKA - PARTNERSHIP NETWORK MARR/158/2013/DOI 2013, 15th February -2015, June European Regional Development Fund (ERDF). In framework of activity 8.2:Building of the Malopolskapositionin European Networks Project manager, Head of the Economic Representative Office of Małopolska in Latvia - Inese Ratanova
ERASMUS 2013 – 2014 Programme agr.Nr 2013-1LVL-ERA02-05466 - Students and teaching staff mobility, Organisation of Mobility - State Education Development Agency Baltic International Academy
ERASMUS 2012-2013 Charter 2007-2013: 227161-IC-1-2009-1-LV-ERASMUS-EUCX-1 Agreement 2013-1-LV1-ERA02-05466 Baltic International Academy
Projekts “Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā”
Līgums Nr. 1DP/1.3/1/1/3//09IPIA/NVA/001
Iepirkuma līguma Nr. 1.1.-10.2/4/18
No 2009. gada septembra Eiropas Sociālais Fonds

Projekta dalībnieki:

 • Inna Stecenko,
 • Gana Rešina,
 • Olga Pavuka,
 • Vladimirs Streļčonoks

Projekts “Starppriekšmetu saikne matemātikas, lietišķās informātikas, ekonomikas un biznesa pamatu apguvē 10.-12. klāsē, risinot optimizācijas uzdevumus”

Grants projekta Nr. 07.2038

2007. Latvijas Zinātnes padome Pētnieks Jūrijs Kočetkovs, koordinēja projektu no ekonomikas un biznesa pamatu viedokļa, sagatavoja iespiešanai un prezentēja rakstu.

Zinātniskais projekts “Iekšējā matemātiskā modelēšana matemātikas apguvē”

Izglītības un veicamais uzdevums – pētīt iespējas, ka izmantot ekonomikas problēmas un ekonomikas uzdevumus, lai motivētu skolēnus un studentus jaunu matemātikas kursa jēdzienu ieviešanai un jaunu faktu ieguvei.

2008. Latvijas Zinātnes padome Projekta dalībnieks – Jūrijs Kocetkovs

Projekts “Efektīva optimizācija sarežģītās stohastiskās apkalpojošās sistēmās, izmantojot statistisko secinājumu ekvivalences principu”

Nr.06.1936

2006.-2008. Latvijas Universitāte Starptautisko pētījumu projekta galvenais koordinators – Valērijs Roldugins

Projekts “Izglītības sistēmas reforma Krievija” (Kaļiņingradas brīvās ekonomikas zona)

Nr.ERP/F/Gr/05-05 no 28.03.2005.

2005.-2007. Reconstraction and Development International bank Starptautiskā projekta eksperts – Valērijs Roldugins

“TEMPUS TACIS” ar Networking Project atbalstu

Nr.21068-2000 (2007 y.)

2007.

Kopējais zinātniskais projekts pēc Programmas Eiropas Komisijas– 2000:

 • Catalolinia Polytechnical University – Montereller University;
 • Consortium of Byelorussian Universities – Baltic Russian Institute
Projekta dalībnieks – Gana Rešina
BSA partnerība ar Zviedrijas un Krievijas parstāvjiem projektā “10 trades of the future” (10 nākotnes profesijas)

2006.g. februāris - Sankt-Peterburga (Krievija);

2006.g.aprīlis - Zviedrija

ES struktūrfondi

Projekta dalībnieki:

 • V.Stecenko,
 • Svetlana Miļusa,
 • Marina Gunāre,
 • Irina Plotka.

EIF contract 2007/0003/VFDI/EIF/PIAA/06/APK/3.2.6.3.1/0049/0163

05.02.2007.-25.05.2008.

European Social Fund

Enterpreneurship: students’ professional practice

Eiropas Sociālā fonda grants.

“Augstākās profesionālās studiju programmas “Uzņēmējdarbība” studentu profesionālā prakse komercuzņēmumos”

ID numurs – VPDI/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0049/0163

05.02.2007.-25.05.2008.  

Projekta dalībnieki:

 • Inna Stecenko,
 • Veronika Silineviča,
 • Vladimirs Streļčonoks,
 • Boriss Heimanis,
 • Irina Arļuka

TEMPUS Programme (STNGOV)

“Promoting studentu self-goverment: from the post – Soviet to the European model”

SM_SCM-TO337A06-2006

2006.-2008. Tempus proramma ES eksperts, granta vadītājs – Staņislavs Buka

TEMPUS Joint European Project

“Baltic MICE Tourism Training Center: Organising marketing reserch of business travel in the countries of Baltic region”

JEP 27137 – 2006

01.09.2007.-28.02.2010.

European Commission Education and Cultural programme Tempus,

Lead partner: Russia, Demmark

ES Komisijas oficiālais pārstāvis – Staņislavs Buka

TEMPUS Joint European Project “Promoting students self-goverment: from the post-Soviet to the European model”

Nr. IB_JEP-27137-2006 (RU)

15.10.2006.-14.04.2008. Eiropas Komisija Izglītības un kultūras Tempus programma ES Komisijas oficiālais pārstāvis – Staņislavs Buka

LED III

Latvia – equality in diversity III:”You are really welcome” – information campaign for foreign students in Latvia highlighting anti-discrimination issues

13-04/4

01.03.2007.-30.11.2008. European Commission Secretariat of the Special Assignments Minister for the Social Integration

Apmacības seminārs trenings “Pašaizsardzība kultūras šoka apstakļos”:

 • Irina Markina,
 • Marina Gunāre,
 • Larisa Ābelīte.

Fokus grupas diskucijas:

 • Irina Markina,
 • Marina Gunāre,
 • Larisa Ābelīte,
 • Tatjana Kuzmina.

Radoša akcija ārzemju studentiem:

 • Svetlana Hajenko,
 • Tatjana Kuzmina.

CD informatīvie materiāli:

 • Irina Markina,
 • Marina Gunāre,
 • Emma Arhangeļska.

Vāka dizains:

 • Jūlija Timošenko.
LED II
Latvia – equality in diversity II:”No to Racism” – information campaign for schoolchildren and students
25/10/06-36/SDL
01.11.2006.-30.11.2007. European Commission Secretariat of the Special Assignments Minister for the Social Integration  
LED I
Latvia – equality in diversity I
03-16-3/2
01.11.2005.-30.09.2006. European Commission Secretariat of the Special Assignments Minister for the Social Integration  
Projekts “Commenius – I.
Līgums Nr. 06-LVA01-S2CO1-00148-3
2004.-2007.

Pietūra “Kultūra”:

 • Latvija: Rīgas Klasiskā ģimnāzija,
 • Igaunija: Tallinas Mustamiaje ģimnāzija,
 • Lietuva: Viļnas Lasdaņu vidusskola,
 • Polija: Kardināla Višinska v.n. Opoleniskas licejs.
Eksperte – Emma Arhangeļska