Multilingvālā izglītība globālai pasaulei

Multilingvālā izglītība globālai pasaulei

25 GADUS LĪDERA POZĪCIJĀS IZGLĪTĪBĀ! VAIRĀK NEKĀ 13000 ABSOLVENTU, KURI STRĀDĀ 20 PASAULES VALSTĪS!


Jaunākās ziņas

Pasākumi

Populārākas programmas

Starptautiskās finanses un ekonomika

Akadēmiskā maģistra studiju programmas

Course Length: 1 gads - personām, kuras ieguvušas augstāko izglītību sociālajās zinātnēs (ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares), ar nosacījumu ja kopējais pilna laika studiju ilgums ir vismaz 5 gadi. 1,5 gads - personām, kuras ieguvušas augstāko izglītību citās nozarēs

Sagatavot profesionāļus veiksmīgai karjerai starptautisko finanšu un ekonomikas jomā, kā arī analītiskiem, konsultāciju un pētniecības pasākumiem.

Course Details

Finanšu vadība

Profesionālā bakalaura studiju programmas

Course Length: 4 gadi (8 semestri) pilna laika studijās;
4,5 gadi (9 semestri) nepilna laika studijās

Programma sagatavo augsti kvalificētus finansistus ar nepieciešamajām zināšanām, iemaņām, prasmēm un kompetencēm; viņi spēj realizēt savu profesionālo darbību inovatīvas ekonomikas apstākļos finanšu jomā Latvijas un starptautiskā darba tirgū.

Course Details