VIII Starptautiskā zinātniskā un praktiskā konference 2019. gada 13. decembrī

2019. gada 13. decembrī

Baltijas Starptautiskā akadēmija, Daugavpils Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

rīko VIII starptautisko zinātniski praktisko konferenci "Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski - politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas"

Programma (.pdf)