XI Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Sabiedrības transformācija sociālo un humanitāro zinātņu jomā”

XI Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Sabiedrības transformācija sociālo un humanitāro zinātņu jomā”

Baltijas Starptautiskā akadēmija (Latvija) | Daugavpils Universitāte (Latvija) | Grāmatvedības un Finanšu koledža (Latvija) | V.N.Karazin Kharkiv National University (Ukraine) | Kyiv National University of Technologies and Design (Ukraine) | Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine | Panevezys University of Applied Sciences (Lithuania) | Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (Ukraine) | Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) | University of Oradea (Romania) | Lithuanian Sports University (Lithuania)

XI Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Sabiedrības transformācija sociālo un humanitāro zinātņu jomā”

Aicinām docētājus, doktorantus, maģistrantus un profesionāļus piedalīties XI Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē “Sabiedrības transformācija sociālo un humanitāro zinātņu jomā”, kas norisināsies 2022. gada 9.-10. decembrī.

Konferences ietvaros tiks organizētas šādas sekcijas:

  • Tiesību zinātne
  • Digitālā ekonomika, finanses un uzņēmējdarbība
  • Problēmas mūsdienu psiholoģijā: teorija un prakse
  • Iekļaušanas risinājumi tulkošanā, pedagoģijā un sociālajā darbā
  • Komunikāciju tehnoloģijas un tūrisms
  • Māksla un dizains
  • Reģionālā politika
  • Eiropas pētījumi; Apaļais galds “Migrantu politiskās un psiholoģiskās adaptācijas problēma ES valstīs”

Konferences darba valodas: latviešu, angļu, krievu un ukraiņu.

Pēc konferences norises BSA mājas lapā tiks publicēts konferences rakstu krājums (e-ISBN). Publicēšanai konferences rakstu krājumā tiks pieņemti raksti, kas atbilst konferenču rakstu noformēšanas prasībām. Visus konferences rakstus recenzēs anonīmi recenzenti.

Lai piedalītos konferencē, līdz 2022. gada 5. decembrim jāpiereģistrējas sistēmā https://free.bsa.edu.lv/ (Reģistrācijas instrukcija (.pdf)).

Raksts, kas noformēts atbilstoši izvirzītajām prasībām, jāiesniedz līdz 2022. gada 9. decembrim.

Maģistranti un doktoranti iesniedz rakstu, pievienojot zinātniskā vadītāja recenziju! Darbi, kas nav noformēti atbilstoši raksta prasībām, netiks publicēti!

Raksta nosaukumā jābūt autora uzvārdam latīņu burtiem (piem.“Ivanovs-ARTICLE”).

Dalības maksa: 10 EUR par raksta publicēšanu konferences rakstu krājumā.

Dalības maksa BSA un augstskolu-līdzorganizatoru pasniedzējiem, doktorantiem un maģistrantiem: 5 EUR par raksta publicēšanu konferences rakstu krājumā.

Rekvizīti:

SIA „BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA”
Reģ. № LV 40003101808
А/S Swedbank
Konts: LV68HABA0551003662871
SWIFT: HABALV22
Maksājuma mērķis: konferences dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods (dzimšanas datums) un  “Konference 9.-10.12.2022”.

KONFERENCES ORGKOMITEJA

Konferences orgkomitejas priekšsēdētājs

Asoc. prof. Vladislavs Volkovs,
BSA zinātniskā darba prorektors
vladislavs.volkovs@bsa.edu.lv

Koordinatore

Marija Tkačukova,
zinātniskā darba prorektora palīgs
konference@bsa.edu.lv, +37167100234

Reģistrācijas instrukcija (.pdf)

Prasības konferenču materiālu noformēšanai (.pdf)

Piemērs (.docx)

Programma (.pdf)