Investors in Excellence

Investors in Excellence

Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA) ir apņēmusies kļūt par Investoru Izcilībā (Investor in Excellence ir populārs starptautiski atzīts Lielbritānijas standarts). BSA vēlās demonstrēt plašai pasaulei savu apņēmību virzīties no kvalitātes uz izcilību. Pēc pašnovērtējuma veikšanas Investors in Excellence (IiE) International Limited ir apstiprinājusi attīstības programmu, kuras rezultātā akadēmijas organizatoriskais un vadības izpildījums tiks novērtēts pret prestižo IiE standartu.

Judy Hart, IiE's CEO izsaka pateicību BSA vadības komandai par viņu apņemšanos un veikto pašvērtējumu. "IiE darbojas Latvijā vairāk ka 10 gadus, īpaši veiksmīgi augstākās izglītības sektorā. BSA veiksmīgi attīstās ciešas konkurences apstākļos un sektorā, kurš pats par sevi pēdējos gados iet cauri būtiskām pārmaiņām. Atzīšana par Investoru Izcilībā (Investor in Excellence) ne tikai nodrošinās vērtīgu apliecinājumu, bet arī parādīs studentiem un citām ieinteresētām pusēm, valdei un darbiniekiem akadēmijas integrēto attīstību."

Videomateriālā Žanna Jelisejeva, IiE Partneris Latvijā, pasniedz Apņemšanās sertifikātu BSA prorektorei starptautiskajos sakaros Intai Bukai un BSA rektorei Svetlanai Smanei "Investors in Excellence" apņemšanās sertifikātu, kurš apliecina akadēmijas partnerību ar IiE International ceļā uz augstiem un pārsniedzošiem akadēmijas rezultātiem.