BSA viesojas asoc.profesors Eugenio Pereira Lucas no Portugāles

BSA viesojas asoc.profesors Eugenio Pereira Lucas no Portugāles

Šonedēļ BSA viesojas Politehniskās universitātes Ligerijā Publiskās administrācijas fakultātes dekāns, asociēts profesors Eugenio Lucas, kurš iepazina ar savu augstskolu, tās programmām un īstenojamiem projektiem.

Tikšanas laikā ar BSA starptautisko sakaru prorektoru I.Buku, virziena “Tiesību zinātne” vadītāju I.Gaftu, programmas “Finanšu vadība” direktori Ž.Černoštanu un programmas “Eiropas ekonomika un bizness” direktori J.Mahmudovu tika pārrunātas ciešākas sadarbības iespējas un to pilnveidošana, kā arī zinātniski pētniecisko projektu veidošana un realizācija.