PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PADOMES LĒMUMU

PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PADOMES LĒMUMU

2024.gada 9.maijā Augstākās izglītības padome pieņēma lēmumu par Baltijas Starptautiskās akadēmijas ārkārtas akreditāciju.

Akadēmija vēl nav saņēmusi oficiālus dokumentus, t.i. Augstākās izglītības padomes un Izglītības un Zinātnes ministrijas lēmumus.

Uz doto brīdi, septiņi studiju virzieni: “Tiesību zinātne”, ”Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija”, “Psiholoģija”, “Sociālā labklājība”, “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, “Māksla” un “Ekonomika” iziet akreditāciju, saskaņā ar līgumiem, noslēgtajiem ar Akadēmiskās informācijas centru.

Septiņu ekspertu komisijas jau ir pabeigušas darbu Akadēmijā un uz doto brīdi gatavo ekspertu atzinumus.

Studiju process visos virzienos, kas atrodas akreditācijas procesā, turpinās.

Mēs informēsim Jūs par lēmumiem, kurus pieņems Augstākās izglītības padome, Izglītības un zinātnes ministrija un Baltijas Starptautiskā akadēmija.

Mēs pateicamies mūsu pasniedzējiem, darbiniekiem un studējošajiem, kas sniedza atbalstu un gatavību palīdzēt.

Baltijas Starptautiskās akadēmijas

Rektora v.i.                                                                         Svetlana Smane

Baltijas Starptautiskās akadēmijas

Valdes loceklis                                                                   Staņislavs Buka

Baltijas Starptautiskās akadēmijas

Valdes loceklis                                                                   Ņikita Ņikiforovs