BSA pasniedzeju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi

BSA pasniedzeju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi

Baltijas Starptautiskajā akadēmijā no 2024. gada 5. marta līdz 14. maijam notika pasniedzeju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi “Inovatīvas stratēģijas mūsdienu andragoģijā”. Docetāji  iepazinās ar aktuālajiem modeļiem un tehnoloģijām mūsdienu izglītības procesa organizēšanai augstākajā izglītībā. Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi tiek organizēti tā, lai katram dalībniekam būtu iespēja ne tikai padziļināt savas informatīvās kompetences, bet arī, izmantojot iegūtās zināšanas, izstrādāt mācību nodarbības savā priekšmetā. Turklāt svarīga nodarbību sastāvdaļa ir praktiskās pedagoģiskās pieredzes apmaiņa ar kolēģiem. Visas nodarbības notika interaktīvu problēmsarunu veidā, kuru rezultāts būs katra docetāja veidots un Moodle programmā ievietots mācību nodarbības fragments.