Atklātā lekcija “Mīlestības psiholoģija: vakardienā, šodien, rītdien”

Psiholoģiskās konsultēšanās centrs  noslēdz lekciju ciklu, veltītu «Mīlestības psiholoģijas» tematam. Pēdējā atklātā lekcija “Mīlestības psiholoģija: pagātne, tagadne, nākotne ”  notiks 19.decembrī plkst. 10.00 – 13.10, izmantojot Zoom platformu.  Jūsu priekšā uzstāsies BSA pasniedzējs, habilitētais psiholoģijas doktors profesors Geršons Breslavs. Darba valoda ir latviešu, jautājumi un diskusijas trīs valodās (latviešu, krievu, angļu).  Tiek aicināti visi interesanti

https://zoom.us/j/2973394214