Sveicam Birutu Urbāni ar Promocijas darba psiholoģijā veiksmīgo aizstāvēšanu

Sveicam Birutu Urbāni ar Promocijas darba psiholoģijā veiksmīgo aizstāvēšanu

Baltijas Starptautiskās Akadēmijas mācībspēki un studenti sirsnīgi sveic

Birutu Urbāni

ar Promocijas darba psiholoģijā "Implicīto un eksplicīto attieksmju izpēte pret Latvijas un ārzemju pārtikas produktu zīmoliem"

veiksmīgo aizstāvēšanu

Promocijas darba zinātniskā vadītāja Dr. psih., profesore Irina Plotka