“Science Slam” konkurss doktorantiem

“Science Slam” konkurss doktorantiem

Doktorantiem – Tēžu un video iesniegšana dalībai Science Slam konkursā

“Zinātne Latvijai” kongresa ietvaros tiks organizēts Science Slam doktorantu konkurss, kurā 15 autoriem būs iespēja kongresa laikā uz lielās skatuves sacensties savā starpā ar divu minūšu garām prezentācijām par vissaistošāko sava pētījuma stāstījumu. Žūrija pirms Kongresa veiks sākotnējo sesijas dalībnieku atlasi, nodrošinās dalībnieku prezentēšanas apmācības, kā arī kongresā apbalvos Science Slam uzvarētājus.

Lai pieteiktos dalībnieku atlasei Science Slam doktorantu konkursā, pieteikumā norādiet informāciju par sevi, savu pētījumu, kuru plānojat prezentēt un iesniedziet tēzes apjomā līdz 200 vārdiem, papildus pievienojot līdz 2 minūšu garu video prezentāciju! Dalībai Science Slam nav zinātnes nozaru ierobežojumu, taču autori aicināti īpaši padomāt par savas pētniecības rezultātu potenciālo ietekmi uz Latvijas izaugsmi un nākotni.

Starpdisciplināra starptautiska zinātniskā žūrija veiks Science Slam pieteikumu aizklātu recenzēšanu. Ja iesniegtā Science Slam konkursa tēma sakrīt ar kādu no trīs kongresa programmas pamattēmu – Zaļā pārveide, Digitālā transformācija un zinātnes ietekme, kongresa zinātniskā komiteja var uzaicināt šos pieteikuma iesniedzējus uzstāties kādā no programmas sesijām. Šādos gadījumos saziņa pēc sākotnējās atlases ar pieteikuma iesniedzējiem tiks veikta atsevišķi.

Pieteikumus var iesniegt latviešu un angļu vai tikai angļu valodā līdz 2023. gada 31. martam “Zinātne Latvijai” kongresa mājaslapā www.zinatneskongress.lv.

Veiksmi pieteikumu sagatavošanā un uz tikšanos V Pasaules latviešu zinātnieku kongresā – 2023. gada 27.-29. jūnijā!