Par ERA-NET CHANSE un NORFACE kopīgu projektu konkursu

Par ERA-NET CHANSE un NORFACE kopīgu projektu konkursu

2023.gada 26.maijā tiks atvērts pētniecības projektu konkurss sociālajās un humanitārajās zinātnēs, ko kopīgi organizē ERA-NET CHANSE un NORFACE Network.

Vairāk informācijas uz https://www.lzp.gov.lv/lv/jaunums/par-era-net-chanse-un-norface-kopigu-projektu-konkursu.

Informācija ir sagatavota pēc Latvijas Zinātnes padomes sniegtas informācijas.