XII Starptautisku zinātniski praktisku konferenci “Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”

Baltijas Starptautiskā akadēmija, Latvija
Akadēmija STING, Čehija
V.N. Karazin Kharkiv National University,Ukraina
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polija
Grāmatvedības un finanšu koledža, Latvija
Šiauliai State College, Lietuva

2022. gada 13.-14. maijā, Rīgā,
BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA

RĪKO

XII Starptautisku zinātniski praktisku konferenci

“Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”

Programma

Konferences sekcijas:

  • Mūsdienu sociālā psiholoģija: teorija un prakse;
  • Juridiskās zinātnes aktuālās problēmas;
  • Ekonomika un vadība;
  • Finanses un grāmatvedība;
  • Pedagoģija un sociālais darbs;
  • Filoloģijas aktuālās problēmas;
  • Tūrisma un viesnīcu bizness;
  • Eiropas Savienība un Eiropas vērtības.

Konferences darba valodas – latviešu, angļu, krievu.

Konference notiks attālināti, izmantojot BBB platformu. Konferencē var piedalīties, uzstājoties ar referātu (uzstāšanās laiks līdz 10 minūtēm) online režīmā.

Reģistrēšanās konferencei un tēžu iesniegšana līdz 04.2022., sūtot reģistrācijas anketas un maksājuma uzdevumu uz e-pastu: konference@bsa.edu.lv.

Dalības maksa konferencē:

  • Standarta dalības maksa: 20 EUR;
  • Dalības maksa BSA studējošajiem, pasniedzējiem un konferences rīkotājpartneriem: 10 EUR.

Dalības maksu nepieciešams pārskaitīt bankas kontā līdz 2022.gada 29. aprīlim:

SIA „BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA”
Reģ.nr.40003101808
A/S „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV68HABA0551003662871
(maksājuma mērķis - dalība konferencē 13.-14.05.2022., dalībnieka vārds, uzvārds)

Dalības maksā ietilpst konferences materiālu sagatavošana, tēžu un rakstu recenzēšana un publicēšana konferences rakstu krājumā. Vislabākie materiāli katras sekcijas ietvaros tiks publicēti BSA zinātniskajā žurnālā “Baltic journal of social and legal sciences”, kas ir iekļauts starptautiskās indeksācijas datu bāzēs: Ulrich`s Periodicals Directory, Index Copernicus International (ICI), Сentral and Eastern European Online Library (CEEOL), РИНЦ. Žurnāls tiek publiskots elektroniski.

Rakstu iesūtīšanas termiņš - līdz 30.04.2022. uz e-pastu: konference@bsa.edu.lv

Reģistrācijas anketa (.docx)

Prasības referāta noformēšanai (.pdf)

Piemērs (.docx)

Programma

Kontaktpersona:

Marija Tkačukova +371 67100601, +371 67100550

konference@bsa.edu.lv