Psiholoģijas konference «Mūsdienu sociālā psiholoģija: teorija un prakse»

XI Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”

Psiholoģijas konference

«Mūsdienu sociālā psiholoģija: teorija un prakse»

 Aicinām piedalīties konferencē, kas veltīta mūsdienu sociālās psiholoģijas teorētisko un lietišķo problēmu apspriešanai. Konferencē tiks prezentēti Latvijas un ārvalstu pētījumu rezultāti, ko veikuši pētnieki, praktizējošie psihologi, doktoranti, maģistranti un bakalaura studenti.

Konferences mērķis: iesaistīt Latvijas un ārvalstu pētniekus, praktizējošos psihologus un studentus, lai pārrunātu dažādus mūsdienu sociālās psiholoģijas aspektus un meklētu kopīgus zinātniskos virzienus starptautiskai sadarbībai.

Starptautiskā zinātniski-psiholoģiskā konference «Mūsdienu sociālā psiholoģija: teorija un prakse» norisinās XI starptautiskās zinātniski praktiskās konferences “Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas” ietvaros.

Konferences galvenie virzieni: Latvijas un ārvalstu pieredzes apmaiņa pētījumos par:

 • Inovatīvas metodes sociālajā psiholoģijā.
 • Personība sociālo attiecību kontekstā.
 • Sociālās psiholoģijas lietišķie aspekti.
 • Identitāte starpkultūru pētījumos.
 • Implicīto attieksmju izpēte: teorētiskie un lietišķie aspekti.

Konferences organizators

Baltijas Starptautiskās akadēmijas (BSA) virziens “Psiholoģija”.

Konferences organizatoriskie partneri

 • Baltijas Starptautiskā akadēmija, Latvija. Virziens "Psiholoģija". Latvija.
 • N. Karazina vārdā nosauktā Harkovas Nacionālā universitāte; Psiholoģijas fakultāte. Ukraina.
 • Krievijas Valsts humanitārās universitātes, L. Vigotska vārdā nosauktā Psiholoģijas institūta sociālās psiholoģijas katedra.
 • Maskavas Valsts psiholoģijas un izglītības universitāte. (MVPIU). Krievija.
 • Dabas zinātņu - Humanitārā universitāte. Siedlce. Pedagoģijas institūts. Polija.

Konferences norises datums: 2021. gada 13.-15. maijs.

Konferences norise: konference notiks tikai attālinātā formā, on-line režīmā,  izmantojot platformu BigBlueButton. Attiecīgās interneta saites tiks norādītas konferences programmā.

Konferences programmas komiteja

Irina Plotka - psiholoģijas doktore, profesore, Baltijas Starptautiskās akadēmijas virziena „Psiholoģija” direktore, Rīga, Latvija. Programmas komitejas priekšsēdētāja.

Bronius Aismontas - pedagoģijas zinātnes kandidāts, Krievijas Federācijas augstākās izglītības goda darbinieks, Krievijas Federācijas valdības prēmijas laureāts izglītības jomā, Maskavas Valsts psiholoģiskās un pedagoģiskās universitātes Tālmācības katedras profesors. (https://mgppu.ru/people/115/563) Maskava, Krievija. 

Ņina Blūmenaua- Inženierzinātņu doktore, sociālās psiholoģijas asociētais profesors. Baltijas Starptautiskā akadēmija. Rīga, Latvija.

Geršons Breslavs – habilitēts psiholoģijas doktors, asociētais profesors. Baltijas Starptautiskā akadēmija. Rīga, Latvija.

Dmitrijs Igoņins - psiholoģijas doktors, zinātniskās aģentūras “Latenta” direktors, Latvijas Profesionālo psihologu asociācijas valdes loceklis. Rīga, Latvija.

Elena Ivanova - profesore, psiholoģijas doktore, V.N. Vispārējās psiholoģijas katedras profesore. Karazins. Harkova, Ukraina.

Tatjana Kottl - ph. D., licencēts psihologs- konsultants, skolas psihologs, bijušais profesionāļu asociācijas prezidents saistībā ar grupas darbu Virdžīnijā (ASV, Vašingtona).

Nadežda Kreiduna - V.N. Psiholoģijas fakultātes dekāne Karazina, asociētā profesore, psiholoģisko zinātņu kandidāte, lietišķās psiholoģijas katedras profesore. Harkova, Ukraina.

Olga Krušļņickaja - psiholoģijas kandidāte, asociētā profesore, Sociālās psiholoģijas fakultātes Sociālās psiholoģijas teorētisko pamatu katedras vadītāja, FSBEI HE MSUPE. Maskava, Krievija.

Tatjana Martsinkovskaja – psiholoģisko zinātņu doktors, profesore, L. Vigotska vārdā nosauktā Psiholoģijas institūta sociālās psiholoģijas katedras direktore. Federālās valsts budžeta augstākās izglītības mācību iestāde. "Krievijas Valsts humanitāro zinātņu universitāte". Maskava, Krievija.

Emiliano Mettini - pedagoģijas zinātņu kandidāts. Starptautiskās fakultātes dekāna vietnieks, Federālās valsts autonomās augstākās izglītības iestādes " N.I. Pirogova vārdā nosauktā Krievijas Nacionālā zinātniskā medicīnas universitātes" humanitāro zinātņu katedras vadītājs Krievijas Federācijas Veselības ministrija. Maskava, Krievija.

Vladimirs Morozs - Nacionālās tehniskās universitātes "Harkovas Politehniskā institūta" Socioloģijas un politikas zinātnes katedras vadītājs, valsts pārvaldes zinātņu doktors, profesors. Harkova, Ukraina.

Vasilisa Orestova - psiholoģijas doktore, profesore, zinātniskā darba direktora vietniece, L. Vigotska vārdā nosauktā Psiholoģijas institūta personības psiholoģijas katedras vadītāja. Federālās valsts budžeta augstākās izglītības mācību iestāde. "Krievijas Valsts humanitāro zinātņu universitāte". Maskava, Krievija.

Dmitrijs Horošilovs – psiholoģijas zinātņu kandidāts, asociētais profesors, L. Vigotska vārdā nosauktā Psiholoģijas institūta sociālās psiholoģijas katedras vadītājs Federālās valsts budžeta augstākās izglītības mācību iestāde. "Krievijas Valsts humanitāro zinātņu universitāte". Maskava, Krievija.

Konferences organizācijas komiteja

Irina Plotka - psiholoģijas doktore, profesore, BSA studiju virziena „Psiholoģija”  direktore, komitejas priekšsēdētāja.

Bronius Aismontas – pedagoģijas zinātnes kandidāts, Krievijas Federācijas augstākās izglītības goda darbinieks, Krievijas Federācijas valdības prēmijas laureāts izglītības jomā, Maskavas Valsts psiholoģiskās un pedagoģiskās universitātes Tālmācības katedras profesors. (https://mgppu.ru/people/115/563) Maskava, Krievija.

Maksims Belostockis - Baltijas Starptautiskā Akadēmija, IT nodaļa vadītājs, BSA, Rīga, Latvija.

Ņina Blūmenau - Inženierzinātņu doktore, sociālās psiholoģijas asociētais profesors. BSA, Rīga, Latvija.

Geršons Breslavs – habilitēts psiholoģijas doktors, asociētais profesors. BSA, Rīga, Latvija.

Ļubova Javorovskaja - psiholoģijas zinātņu kandidāte, V.N. Karazina Harkovas Nacionālās universitātes Vispārējās psiholoģijas katedras asociētā profesore. Harkova, Ukraina.

Ludmilla Kaļiņņikova – psiholoģijas doktore, docente, BSA.

Oleg Khukhlaev - psiholoģijas zinātņu kandidāts, asociētais profesors, profesors, Multikulturālās izglītības etnopsiholoģijas un psiholoģisko problēmu katedras vadītājs, Maskavas Valsts psiholoģiskās un pedagoģiskās universitātes Sociālās psiholoģijas fakultāte, FSBEI HE MSUPE. Maskava, Krievija.

Viktorija Petļaka – sociālo zinātņu maģistre, docente, BSA.

Biruta Urbāne – psiholoģijas maģistre, lektore, BSA, organizācijas komitejas sekretāre.

Dmitrijs Horošilovs – psiholoģijas zinātņu kandidāts, asociētais profesors, L. Vigotska vārdā nosauktā Psiholoģijas institūta sociālās psiholoģijas katedras vadītājs. Maskava, Krievija.

Jeļena Šaplavska – psiholoģijas doktore, docente, BSA.

Laura Šīmane-Vīgante – psiholoģijas maģistre, docente, BSA.

Konferences darba valodas: latviešu, angļu, krievu.

Dalības veidi konferencē:

 • kā klausītājs (ieskaitot zinātnisko publikāciju);
 • kā runātājs (ieskaitot zinātnisko publikāciju);
 • tikai ar zinātnisko publikāciju.

Reģistrācijas forma

Zinātniskās publikācijas lūdzu iesūtīt līdz 2021. gada 31. maijam (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

Lūdzu maksājuma uzdevumu nosūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. (līdz 2021. gada 30. aprīlim)

Aicinām pievienoties grupai WatsApp - https://chat.whatsapp.com/HMRsNnxEJDT9J6ZwCTp1Ld

Dalības maksa konferencē

Standarta dalības maksa: 20 EUR

Dalības maksa BSA studējošajiem, pasniedzējiem un konferences rīkotājpartneriem: 10 EUR.

Dalības maksu nepieciešams pārskaitīt bankas kontā līdz 2021.gada 30. aprīlim:

SIA „BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA”
Reģ.nr.40003101808
A/S „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV68HABA0551003662871
(maksājuma mērķis – dalība konferencē 13.-15.05.2021., dalībnieka vārds, uzvārds)

Dalības maksā ietilpst konferences materiālu sagatavošana, tēžu un rakstu recenzēšana un publicēšana konferences rakstu krājumā.

Kontakti

Irina Ananich +371 67100234 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Biruta Urbane +371 67100204

Ksenia Doronina +371 67100626

Konferences materiālu krājums

Pēc konferences tiks publicēts konferences materiālu krājums (ISBN) elektroniskā formā. Labākās zinātniskās publikācijas tiks ieteiktas publicēšanai BSA zinātniskajā žurnālā “Baltic journal of social and legal sciences”, kas ir iekļauts starptautiskās indeksācijas datu bāzēs: Ulrich`s Periodicals Directory, Index Copernicus International (ICI), Сentral and Eastern European Online Library (CEEOL), РИНЦ. Žurnāls tiek publiskots elektroniski.

Piezīme: Studentu (ieskaitot maģistrantu) zinātniskās publikācijas tiek publicētas tikai līdzautorībā ar zinātniskajiem vadītājiem. Prasības publikācijām ir norādītas 1. pielikumā.

Programma

Prasības referāta noformēšanai

Piemērs