«MŪSDIENU TENDENCES UN TEHNOLOĢIJAS DIZAINA IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBĀ BOLOŅAS PROCESA IETVAROS» 2019. gada 25. janvāris

«MŪSDIENU TENDENCES UN TEHNOLOĢIJAS DIZAINA IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBĀ BOLOŅAS PROCESA IETVAROS» 2019. gada 25. janvāris

VIII STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ KONFERENCE

«MŪSDIENU TENDENCES UN TEHNOLOĢIJAS DIZAINA IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBĀ BOLOŅAS PROCESA IETVAROS»

Baltijas Starptautiskā akadēmija, Lomonosova ielā 4, Rīgā, Latvijā, 2019. gada 25. janvāris

Sadarbības partneri

 • BSA DS un
 • Design Department, Faculty of Arts, Kaunas Justinasa Vienožinskisa Colledge (Kaunas, Lithuania)
 • Kauno Kolegija, Technologijų ir Kraštotvarkos Fakultetas, Medijų Technologijų Katedra
 • Faculty Of Education, Department Of Fine Arts, Lithuanian University Of Educational Sciences (Vilnius, Lithuania)
 • Design Department of Euroacademy University, (Tallinn, Estonia)
 • Department of Design Ryazan distant Institute (branch) of the Moscow State University of Culture and Arts (Russia)
 • SPb. Center for Humanitarian Programs (Saint-Petersburg, Russia)
 • Moscow State University MSUTM by Razumovsky (Moscow, Russia)
 • Department of book graphics of the Ukrainian Printing Academy (Ukraine)
 • Interregional Institute of Economics and Law at EurAsEC Interparliamentary Assembly (Saint-Petersburg, Russia)

Saistītie ar konferenci pasākumi notiks 24., 25., 26. janvārī

Konferencē aicināti piedalīties augstskolu vadītāji, dizaina nodaļu vadītāji, augstskolu pasniedzēji, pedagoģijas un dizaina teorijas maģistranti, aspiranti un doktoranti, praktizējošie dizaineri, darba devēji, radošo savienību un konfederāciju biedri, kurus interesē aplūkojamie jautājumi.

Konferences programma

 • Zinātniski praktiskās konferences ziņojumi un referāti plenārsēdes laikā.
 • Ievērojamu ES un KF dizaina programmu pedagogu vadīta meistarklase.
 • Atsevišķu nodaļu «apaļā galda» diskusijas.
 • Dažādu nozaru dizaina studentu diplomdarbu un kursa darbu izstāde / radošais konkurss COMPLETE2018/2.
 • Iepazīšanās ar Baltijas Starptautiskās akadēmijas Dizaina skolu.

Konferences mērķis

 • Diskusija par pieredzi un pētījumiem, kā dažādi iekšēji un ārēji faktori ietekmē 21. gadsimta dizaina izglītības attīstību Boloņas procesa ietvaros.
 • valsts izglītības politikas apspriešana, sagatavojot nākamos dizaina speciālistus.
 • Augstskolu savstarpējo kontaktu stiprināšana turpmāko pētījumu un projektu jomā.
 • Kontaktu paplašināšana starpvalstu studentu apmaiņas programmām un kopēju dizaina speciālistu sagatavošanas programmu izstrāde.

Konferences ziņojumu galvenās tēmas

 • Dizains: māksla vai zinātne?
 • Dizaina izglītība Eiropā 21. gadsimtā.
 • Profesionālā daudzpakāpju izglītība (speciālists, bakalaurs, maģistrs) dizaina jomā. Saturs, metodika.
 • Dizaina speciālista profesionālā kompetence kā izglītības kvalitātes apliecinājums.
 • Grūtības, ar kurām jāsaskaras gatavojot kompetentus dizaina jomas profesionāļus.
 • Lietpratīgi pedagoģiskie priekšnoteikumi jaunā dizaina speciālista personības veidošanā.
 • Īpašie nosacījumi dizaina speciālistu sagatavošanā.
 • Augstskolu loma dizaina speciālistu konkurētspējas palielināšanā.
 • Jaunas pieejas un izglītības kvalitātes rādītāji dizaina jomā.
 • Darba devēju loma profesionālās izglītības pilnveidošanā dizaina jomā.
 • Eiropas un pašmāju pieredze dizaina speciālistu sagatavošanā.
 • Nacionālās pieredzes saglabāšana, reformējot augstskolas saistībā ar Boloņas deklarācijas prasībām.
 • Daudzpakāpju dizaina izglītības īpatnības un problēmas.
 • Augstskolu sadarbības programmu attīstības perspektīvas speciālistu sagatavošanai dizaina jomā.
 • Dizaina izglītības procesa un zinātniskās izpētes vienotības optimizēšana.
 • Dizaina speciālista sagatavošanas kvalitātes kritēriji. Kompetenta pieeja sagatavošanas procesam.
 • Inovatīvas universitātes modelis.
 • Inovatīvas metodes dizaina speciālistu sagatavošanas paņēmienu pilnveidošanai.
 • Mūsdienīgas metodes informācijas tehnoloģiju izmantošanā dizaina izglītībā.
 • Ekonomiskās, vadības un organizatoriskās problēmas dizaina izglītības mācību procesā.

Konferences valodas Angļu, latviešu, krievu valoda.

Konferences organizācijas komiteja

Inna Stecenko, Dr.oec., prof., starptautiskās doktorantūras Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika direktore (Rīga, Latvija)
Jevgenijs Hristoforovs, Universitātes EuroAkadēmija Dizaina fakultātes dekāns (Igaunija, Тallinn)
Giedrius Šiukščius, Šiauliai University professor, Head of Design Department, a member of Lithuanian Designers’ Society and Lithuanian Scientific Society (Šiauliai, Lithuania)
Mihails Kopeikins, BSA dizaina skolas direktors, prof., LDS biedrs (Rīga, Latvija)
Sigita Saulėnienė, Dr. paed, Design Department, Dean, Faculty of Arts, Kaunas Justinasa Vienožinskisa Colledge (Kaunas, Lithuania)
Giedrė Riškutė Kariniauskienė, Associate Professor, Head of the Office Faculty Of Education, Department Of Fine Arts, Lithuanian University Of Educational Sciences (Vilnius, Lithuania)
Laima Griksiene, Lecturer of design, Department of Media Technologies, Kauno kolegija (Kaunas, Lithuania)
Giedrė Judita Rastauskienė, Ph.D. Associate Professor Kaunas University of Applied Sciences Department of Media Technologies (Kaunas, Lithuania)

Konferences norises vieta un organizācijas komisijas adrese

Baltijas Starptautiskā akadēmija, Dizaina skola
Lomonosova iela 4, Rīga, Latvija, LV-1019
Tālr./fakss: (+371) 67100646
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Tālrunis: (+371) 2945919

Konferences dalības noteikumi

Sadarbības partneriem, brīvklausitājiem, BSA DS akadēmiska personāla pārstāvjiem un studentiem piedalīšanās konferencē un izstādē ir bez maksas. Ēdināšanu, piedalīšanos kultūras programmā, publikāciju konferences rakstu krājumā (maksimāli 5 lpp), sertifikāta izgatavošana ir par dalības maksu.

Dalības maksa tikai par publikāciju un sertifikāta izgatavošanu 25.- Eiro (CD ISBN 978-9984-47-091-7)
Dalības maksa katram dalībniekam 50.- Eiro (ar projektiem – radošiem, studiju vai kursa darbiem vai līgumdarbiem atbilstoši konferences, konkursā, izstādes, simpozijas uc tēmai; publikācijā – līgumdarbi, radošie, studiju vai kursa darbi, tēzes vai referāts; uzstājoties ar referātu sekcijas darbā).
Maksā ietilpst izdevumi par ēdināšanu, piedalīšanos kultūras programmā, publikāciju konferences rakstu krājumā (maksimāli 5 lpp), sertifikāta izgatavošana.

Veikt apmaksu var pēc sekojošiem rekvizītiem:

SIA “Baltijas Starptautiskā Akadēmija”
PVN Nr. LV 40003101808
A/S "Swedbank"
IBAN : LV68HABA0551003662871
SWIFT : HABALV22
noradot maksājuma mērķi, piem., par publikāciju un sertifikāta izgatavošanu VIII STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ KONFERENCE «MŪSDIENU TENDENCES UN TEHNOLOĢIJAS
DIZAINA IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBĀ BOLOŅAS PROCESA IETVAROS», 2019.g. 25. janvāris

Mītne dalībnieki apmaksa patstāvīgi

Viesnīcu sarakstu un palīdzību reģistrācijā var saņemt pie Irinas Kuzenko: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
informāciju par viesnīcam Rīgā var atrast: http://www.eurobookings.com/riga-hotels-lv/art-hotel-laine.html?label=gg_en_bh_26047-latvia-riga-laine vai citas (Check Availability and price)

Lai piedalītos konferencē, līdz 2018. gada 10. decembrim jāsūta elektronisks PIETEIKUMS uz norādīto adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Pēc pieteikuma saņemšanas tiks nosūtīts apstiprinājums par piedalīšanos un konferences programma.

Prasības rakstu noformēšanai (CD ISBN 978-9984-47-091-7)

 • Apjoms: no 0,15 (6000 rakstu zīmes) līdz 0,5 a.l. (20 000 rakstu zīmes).
 • Teksta redaktors: Word, šrifts: Times New Roman, burtu lielums: 12,intervāls: 1, 2 cm malas.

Raksta struktūra

 • Lapas labajā augšējā stūrī:
  Studentiem-maģistrantiem, aspirantiem, doktorantiem: uzvārds, vārda iniciāļi, pilsēta, augstskolas nosaukums, fakultāte, programma, kurss;
  Pasniedzējiem: uzvārds, vārda iniciāļi, darba vieta un ieņemamais amats, zinātniskais grāds.
 • Raksta nosaukums lielajiem burtiem lapas centrā.
 • Tālāk pēc viena intervāla - teksts, vēlams ar minimālu ilustratīvo materiālu (zīmējumi, grafiki). Visiem ilustratīvajiem materiāliem jābūt atsevišķos failos (xls, tiff, jpeg, cdr, eps), teksti MSWord94, .pdf
 • Raksti netiek recenzēti. Organizācijas komisijai ir tiesības nepublicēt rakstu, ja tas neatbilst tēmai vai konferences vispārējam līmenim.

Konferences runu tekstus lūdzam atsūtīt iepriekš elektroniski, pievienojot failu, uz adresi:
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai atsūtīt/atvest ierakstītus CD-ROM uz adresi:
Baltijas Starptautiskā akadēmija, Dizaina skola
Lomonosova iela 4, Rīga, Latvija, LV 1003, 209.kab.

Rakstu nodošanas beigu termiņš – 2019. gada 25. janvāris.

Konferences rakstu krājuma un izstādes kataloga izdošana tiek plānota pēc konferences darba beigām.

Prasības studentu diplomdarbu un kursa darbu noformēšanai izstādei

Pie katra darba jābūt sekojošai informācijai:

 • Autora vārds, uzvārds.
 • Pilns augstskolas nosaukums (valsts, pilsēta).
 • Projekta nosaukums.
 • Darba radīšanas gads.

Darbu iesniegšanas beigu termiņš – 2019. gada 25. janvāris.

Konferences pieteikums (.pdf)