Apsveicam ar vienošanās parakstīšanu un sertifikāta par labu praksi ārvalstu studentu piesaistē un studiju nodrošināšanā saņemšanu!

Apsveicam ar vienošanās parakstīšanu un sertifikāta par labu praksi ārvalstu studentu piesaistē un studiju nodrošināšanā saņemšanu!

Cienījamie kolēģi un studenti!

Apsveicam ar vienošanās parakstīšanu un sertifikāta par labu praksi ārvalstu studentu piesaistē un studiju nodrošināšanā saņemšanu, kas notika 2022. gada 22. septembrī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā.

Līgumu parakstīja trīs ministrijas: Izglītības un zinātnes ministrija, Ārlietu ministrija un Iekšlietu ministrija, kā arī vēl 15 Latvijas augstākās izglītības iestādes, kas arī saņēma sertifikātus.

Pateicamies visiem uzņemšanas komisijas, vīzu un starptautisko lietu nodaļās darbiniekiem, pasniedzējiem, administratoriem un Studējošo parlamenta dalībniekiem, kuri ir iesaistīti ārvalstu studentu atlasē un uzņemšanā, vīzu un termiņuzturēšanās atļauju noformēšanā, lekciju lasīšanā angļu valodas plūsmām, visiem, kuri ikdienā strādā ar ārvalstu studentiem auditorijās, kā arī sniedz viņiem palīdzību un atbalstu ārpus studiju procesa.

Īpaša pateicība Valsts izglītības attīstības aģentūrai un Study in Latvia.

Mums tas ir liels sasniegums, kā arī liela atbildība!

Sertifikats