BSA izveidota Doktorantūras skola jaunajiem zinātniekiem

BSA izveidota Doktorantūras skola jaunajiem zinātniekiem

Baltijas Starptautiskā akadēmija tapusi Doktorantūras skola, kas iecerēta kā platforma topošajiem un esošajiem doktorantiem, doktora grāda pretendentiem, pētniekiem un docētājiem.

Doktorantūras skolas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu BSA doktora studiju programmu “Ekonomika” un “Tiesību zinātne” īstenošanu un to doktorantu profesionālo, tai skaitā pētniecisko un kompetenču attīstību un paaugstināšanu starpdisciplinārā vidē.

Sadarbojoties ar dažādiem ārvalstu partneriem skola atvieglos doktorantu pētījumu izstrādi, jo tās ietvaros gan individuāliem pētniekiem, gan grupām notiks konsultācijas, dažādi kompetenču attīstības semināri, kā arī doktorantu un pētnieku tīklošana.

Doktorantūras skolas atklāšana ir jauna izrāviena sākums, kas nodrošinās papildus jaudu un iespējas jaunajiem zinātniekiem.